Konferencija - Civilna zaštita i sigurnost gradova (SIGG)

Lovran, hotel Excelsior, 21. i 22. ožujka 2024. godine

Konferencija “Civilna zaštita i sigurnost gradova” (SIGG) održana je  u organizaciji časopisa Zaštita, te  pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije,  Općine Lovran i Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova RH. Kroz dva dana na podiju i ispred preko stotinu stručnjaka iz područja sigurnosti i zaštite izmjenjivali su se mnogobrojni prezenteri na ranije utvrđene teme izlaganja. U sklopu konferencije, predavanje je održao i ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite (CZ) Damir Trut te sudionicima predstavio područje djelovanja Ravnateljstva, aktivnosti i postignuća u sustavu civilne zaštite. Ispred Lynx Security na konferenciji su sudjelovali direktor Predrag Toplak i Renis Gržinić. 

Predrag Toplak je održao predavanje na temu «SIGURNe JLS», Oblik javno-privatnog partnerstva u zaštiti lokalne zajednice na moderan i učinkoviti način. Ovom prilikom Toplak je kroz multimedijalnu prezentaciju okupljenima prezentirao jedan od jedinstvenih koncepata zaštitarskih usluga koje se nude na hrvatskom tržištu razvijenom od strane uprave Lynx Security-a. SIGURNe JLS RH, predstavlja jedinstveni koncept koji se nudi na hrvatskom tržištu privatne zaštite koje provodi Lynx Security kombinacijom različitih metoda tehničke i tjelesne zaštite uz korištenje napredne tehnologije. Kroz oblik javno-privatnog partnerstva sa JLS, privatna zaštitarska tvrtka, sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti provodi mjere tehničke i tjelesne zaštite na određenom ugovorenom području u cilju podizanja ukupne razine javne sigurnosti i zaštite kako u gradovima i urbanoj sredini tako i na ruralnim područjima što je novina u uslugama zaštitarskih tvrtki. Koncept je kreiran i oslanja se na odredbe Strategije nacionalne sigurnosti RH koje u nizu odredaba daje jasno usmjerenje u daljnjem razvoju sustava opće sigurnosti u RH kroz javno-privatno partnerstvo. Za primjer to je Strategija nacionalne sigurnosti RH (NsRH) koja u svojem dijelu IV.

Predrag Toplak

Strateški ciljevi, instrumenti i mehanizmi njihova ostvarivanja; Uspostava i razvoj sustava domovinske sigurnosti, između ostalog navodi kako RH raspolaže nizom sposobnosti, institucija, tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnog i privatnog sektora čija je nadležnost i zadaća briga o javnoj sigurnosti, zdravlju, zaštiti i spašavanju građana i imovine te zaštiti kritičnih infrastruktura. Nadalje navodi kako postojeće i nove sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi proširuju odgovornost za sigurnost s države na pojedinca, društvo u cjelini te privatni i javni sektor. Te daje jasno usmjerenje gdje u sustav domovinske sigurnosti uključivat će se i javne i privatne tvrtke, ponajprije iz sektora privatne zaštite. Koncept SIGURNe JLS RH potiće takozvani outsourcing na način gdje privatne zaštitarske tvrtke kroz uporabu svojih resursa postaju aktivni činbenici sustava sigurnosti, te istovremeno pomažu organima zakona u provedi zaštitnih mjera na određenom području.

Uspjeh projekata prema konceptu SIGURNe JLS RH uvelike se oslanja na upotrebi visoko-tehnoloških rješenja u svojem radu. Uporaba napredne tehnologije kao što su različiti tipovi senzorike kroz IoT (Internet of Things) Internet povezanih stvari, uporaba robotike, korištenje modernog mobilnog sustava komunikacije (analogni, digitalni, satelitski) te uvezivanje svega navedenog u jedinstveni sustav predstavlja iskorak u učinkovitosti sustava zaštite u modelu 24/7/365. Koncept se oslanja na upotrebu visokoprofesionalnog i kvalificiranog kadra čuvara, zaštitara i zaštitara specijalista. U svojem zaključku predavanja Toplak je naglasio kako je Koncept SIGURNe JLS RH razvijen na temelju iskustava prikupljenih kroz šest godina u neposrednom praktičnom radu i koji je kreirao još jedan konkretan projekt, s to je Radni nacrt ugradnje zaštitara specijaliste – renđera u sustav sigurnosti RH za kojeg se djelatnici Lynx Security-a nadaju da će ugledati svijetlo dana i realizirati se.

Sudjelovanjem na konferenciji ostvareni su i mnogobrojni kontakti kako sa pojedinim stručnjacima iz područja sigurnosti i zaštite tako i sa mnogobrojnim tvrtkama koje se bave uređajima i opremom koja se koristi u poslovima sigurnosti I zaštite.

Za više informacija posjetite : https://zastita.info/hr/konferencije/sigg-2024/program